Loeng - tuuleparkide planeerimisest Eestis

Tuuleenergia on üks taastuvenergia liikidest, mida aktiivselt ka Eestis arendatakse. Tuuleparkide arendamise üheks etapiks on planeeringu koostamine, kus tuleb arvestada erinevate keskkonna tingimuste ja sotsiaalsete aspektidega. Eesti esimene tuulepark alustas tööd Virstus 2002. aastal. Kümne aastaga on suurenenud planeeringute koostamisega seotud osapoolte teadmised ja avalikkuse teadlikkus protsessis osalemisel.

Milline on tuuleparkide planeerimise protsess, millega tuleb planeeringu koostamisel arvestada, mis teeb tuulepargi planeerimise eriliseks - nendele küsimustele andis vastuse Liisi Ventsel Ramboll Eesti AS-st loengusarajs "Praktikult üliõpilasele".

Loeng toimus Eesti Maaülikooli linnaplaneerimise kursuse raames. Juhendav õppejõud lektor Kärt Pill, MSc, kontakt kart.pill@emu.ee