Konkursi "Parim kinnisvara-alane lõputöö 2015" võitja selgunud!

Meil on hea meel teatada, et see aasta võitis KinnisvaraMagnaatide poolt läbiviidava parima kinnisvara-alase lõputöö konkursi Grete Laanmets Eesti Maaülikoolist lõputööga "NIMBY sündroom Tartu linna näitel: mitmene juhtumiuuring". Palju õnne!

Tänavu võtis konkursist osa 5 lõputööd:

1. Grete Laanmets bakalaureusetöö „NIMBY SÜNDROOM TARTU LINNA NÄITEL: MITMENE JUHTUMIUURING“ Eesti Maaülikool
2. Mihkel Eliste bakalaureusetöö „Majanduskriisi mõju kinnisvaraturu arengutrendidele“ Eesti Maaülikool
3. Kersti Luik bakalaureusetöö „Haritava maa hinda mõjutavad tegurid 2013.-2014. aastal Eestis “ Eesti Maaülikool
4. Hannes Tõugjas magistritöö „Probleemsete korterelamute arendus Valga linnas“, Eesti Maaülikool
5. Maria-Helena Toom magistritöö „EL põllumajandustoetuste roll põllumaa turuhindade kujunemisel Eestis“, Tartu Ülikool

Hindamiskomisjoni töös osalesid seekord:

1. Merili Palu - Seven Kinnisvarakonsultandid analüütik, EKHÜ liige
2. Ingmar Saksing - LVM Kinnisvara juhatuse liige ja maakler
3. Ingvar Allekand – Domus Kinnisvara juhatuse liige, MTÜ KinnisvaraMagnaadid liige
4. Ott Kraut - AS Pindi Kinnisvara kutseline hindaja, MTÜ KinnisvaraMagnaadid liige

Käesoleval aastal tekitasid lõputööd hindamiskomisjoni liikmete seas erinevaid emotsioone, kuid nendest juba lähemalt allpool.

„NIMBY SÜNDROOM TARTU LINNA NÄITEL: MITMENE JUHTUMIUURING“ tagasiside: Uudne teema, ülevaatlik käsitlus, kuid mõningad kirjavead. Laiemate järelduste tegemine NIMBY sündroomi mõju ja esinemise kohta Tartu linnas vaid kolme juhtumi põhjal, mis seejuures olid väga sarnased (kõikidel juhtudel olid ehitatavateks objektideks 3-korruselised korterelamud), on küsitav.

„Majanduskriisi mõju kinnisvaraturu arengutrendidele“ tagasiside: Aktuaalne teema, mis väärib analüüsi, töö teema kattub ainult osaliselt selle sisuga. Hea ja põhjalik töö, aga selles on üks üsna fundamentaalne viga, mis moonutab üldpilti, mida töö loob. Kuigi antud analüüsil põhinevad järeldused on ilmselt õiged ning liikumine on olnud metoodiline, on kasutatavate andmete valik olnud minu arvates puudulik. Brutopalk ei kajasta inimeste sissetulekut, vaid seda oleks olnud vaja korrigeerida tööpuudusega. Kuigi brutopalk kriisi ajal oluliselt ei langenud, kanges siiski oluliselt inimeste sissetulek, sest suurenenud tööpuuduse tingimustes jaotus brutopalk suurema hulga inimeste peale (nt ülalpidamine perekonna ja suguvõsa liikmete vahel). Metoodika kirjeldus on puudulik, mistõttu probleemile lähenemine jääb kohati arusaamatuks ja tundub ebaloogiline. Töö loetavus on valdvalt kehv; nõuab korduvat lugemist ja mõistatamist, mida autor öelda tahab.

„Haritava maa hinda mõjutavad tegurid 2013.-2014. aastal Eestis “ tagasiside: Hea ja põhjalik töö. Ideaalis oleks võinud töö viia praktiliste soovitusteni  - kohanduste esitamiseni, mida kinnisvara hindajad saaks oma töös kasutada maatulundusmaa hindamisel. Positiivne on, et töös on kasutatud illustreerivaid jooniseid/tabeleid ning töö on kergelt loetav. Metoodika võiks olla põhjalikumalt lahti seletatud ja põhjendatud, oleks võinud näidata kasutatud mudelite kuju.

"Probleemsete korterelamute arendus Valga linnas“ tagasiside: Väga hea (loe: oluline) teemavalik ning sisukas pingutus autori poolt. Hindan uurimustöö praktilist väärtust, mis on harvaesinev nähtus magistritööde tasemel. Seda tööd peaks ilmselt laiemalt tutvustama, et ka teised linnad/alevid saaksid innustust. Samas teine komisjoni liige arvas, et autor on väga suure panuse andnud, kuid tööst on vähene praktiline kasu. Ning samuti toodi välja, et töö eesmärk on halvasti sõnastatud ning puudub uurimisküsimus ja järelduste/arutelu osa.

„EL põllumajandustoetuste roll põllumaa turuhindade kujunemisel Eestis“ tagasiside: Terviklik töö, teema põhjalikult käsitletud. Oleks võinud proovida töö sisu kokkuvõtlikumalt esitada – tõesti põhjendamatult pikk arvestades sisulise analüüsi osa. Teoreetiline osa on siiski huvitav ja sisukas käsitlus, praktilise analüüsi osa jääb natukene lahjaks. ​Põhjalik ülevaade töö teemaga seotud teooriast (põllumaa väärtust ja hinda kujundavatest teguritest ning EL põllumajanduspoliitikast ja toetustest). Töös on põhjalikult käsitletud teiste autorite uuringuid ning seisukohti.