Kinnisvarakoolitus "Takistusteta kinnisvaratehingusse?"

 

Tahad ületada kinnisvaratehingutes esilekerkida võivaid takistusi nagu MMi tõkkejooksus Rasmus Mägi?

Tule koolitusele "Takistusteta kinnisvaratehingusse?". Koolituse eesmärgiks on anda juriidilisi teadmisi ja praktilisi näiteid kinnisvara müügiga kaasneda võivatest kitsaskohtadest ning kuidas neid ületada.

Koolitusel esinevad oma ala asjatundjad ettevõtetest: Tartu Linnavalitsus, Hendrikson & Ko, notar Aune Harujõe, Melrem OÜ ja Eesti Maaülikool.

Koolitus koosneb kolmest moodulist, mis toimuvad kolmel päeval novembrikuul.

 

06.11.2014  Pärimisõigus ja kaasomandi probleemid
     - Millised on eelmise ja täna kehtiva pärimisseaduse olulisemad erinevused?
     - Millised on pärimistoimingud pärandi vastuvõtmisel või sellest loobumisel?
     - Kuidas pärand jaguneb pärijate vahel seaduse ja testamendi järgi?
     - Kuidas toimida ostueesõigusega kinnisasja müümisel?
     - Millised on kaasomandi lõpetamise viisid?
     - Kaasomandi kasutuskord – mis see endast kujutab?

13.11.2014  Tartu arengusuunad ja planeerimine
     - Millised on Tartu elamuehituse perspektiivid?
     - Mis plaanid on linnal linna omanduses olevate kinnistutega?
     - Milline on linna ja arendaja koostöö?
     - Milline on detailplaneeringu koostamise protsess, ajakulu ja maksmus?
     - Mida on soovitatav teha enne detailplaneeringu tellimist?
     - Millised on uue keskkonna kujundamisel peamised probleemid arendajatega ja kuidas neid lahendada?
     - KMH ja KSH - millal on vajalik ja mis on nende vahe?

27.11.2014  Ebaseaduslikud ehitised ja nende seadustamine
     - Millistel juhtudel saab ilma detailplaneeringu koostamise kohustuseta ehitada?
     - Millised on ebaseadusliku ehitusega kaasnevad sanktsioonid?
     - Millised on ebaseadusliku ehituse seadustamise võimalused?
     - Millega tuleb arvestada korterite ümberehitamisel?
     - Näiteid ebaseaduslikest ehitistest Tartu linnas.

Esinejad toovad ettekannetes näiteid kohtupraktikast.

 

 

Kogu koolituse osalustasu on 125 €. Koolituse ühe mooduli hind on 65 eurot. Kolme ja enama osaleja korraga registreerimisel ühest maksjaettevõttest lisandub soodustus 15% (sooduskood: -15%). 

Koolitusele registreerimisvormi leiate lehekülje lõpust!
Registreerimine internetis lõppeb 05. november kell 15.00.

 

PS! Kogu koolitusel (3 mooduli) osalejatele väljastatakse tunnistus!

MTÜ Kinnisvaramagnaadid on panustanud kinnisvaraalasesse täiendõppesse juba alates 2007. aastast, korraldades seminare, koolitusi ja konverentse. Loe rohkem: http://www.kvmagnaadid.ee/kes-on-kinnisvaramagnaadid

Toimumisaeg: 

06.11.2014 - 12:30 kuni 27.11.2014 - 16:45

Toimumiskoht: 

Antoniuse õue seminariruum (Lutsu tn 3, Tartu)

Ajakava: 

06.11.2014
12.30 - 14.30 "Mida võiks teada pärimisõigusest?" esineja Tartu notar Aune Harujõe
14.30-15.00 Paus
15.00-16.45 "Kaasomandiga seotud probleemid kinnisvaratehingutes" esineja kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja Merle Eamets

13.11.2014
12.30 - 14.30 "Tartu arengusuunad" esineja Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna planeeringuteenistuse spetsialist Aire Priks
14.30-15.00 Paus
15.00-16.45 "Planeerimine: kellele ja milleks?" esinejad Hendrikson & Ko detailplaneeringute ja projekteerimise osakonna juhataja Jaana Veskimeister ja  Hendrikson & Ko keskkonna osakonna juhataja Riin Kutsar

27.11.2014
12.30 - 14.30 "Ehitamine Tartu linnas - reeglid ja piirangud" esineja Tartu Linnavalitsuse Linnakantselei õigusteenistuse vanemjurist Marili Jõesuu
14.30-15.00 Paus
15.00-16.45 "Ebaseaduslik ehitis - kuidas edasi?" esineja Eesti Maaülikooli õppejõud ja riiklikult tunnustatud ekspert Kaarel Sahk

Esinejad

Aune Harujõe

Aune Harujõe on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1995. aastal. Seejärel töötanud mõnda aega kindlustusseltsis BICO. Aastal 1996 sai temast notari kandidaat ning aastal 1998 nimetati Aune Tartu notariks. Tartus notarina tegutsemist alustas ta 1999. aasta veebruaris. Notarina on ta puutunud oma töös igapäevaselt kokku erinevate õigusharudega, eelkõige võib välja tuua  kinnisvaraõiguse, äriõiguse ja pärimisõiguse.

Merle Eamets

Kinnisvaravallas on Merle töötanud juristi ja koolitusjuhina alates 1994 aastast. Pikemaajaline koostöö oli Pindi Kinnisvaraga aastatelt 1995-2006. Alates 2006. aastast tegutseb ta ettevõtjana  (OÜ Melremi ) pakkudes kinnisvara-alast juriidilist teenust nõustamise ja koolituse vallas, mh korraldab  ettevõtetele  kinnisvaraõiguse veebikoolitusi.  Merle teeb koostööd Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga, kus õpetab kaugkoolituskursustel kinnisvaraõigust, ja Maaklerite Kojaga, kus õpetab  kutseeksami-eelsel koolitusel kinnisvaraõigust.

Aire Priks

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna planeeringuteenistus,
spetsialist

Jaana Veskimeister

Jaana Veskimeister on OÜ Hendrikson&Ko detailplaneerimise ja projekteerimise osakonna juhataja, projektijuht-planeerija. Peatselt 15-aastase planeerimise kogemusega, olles ligi 6 aastat töötanud ka Tartu Linnavalitsuses detailplaneeringute korraldajana, koostab ja juhib Jaana erinevate valdkondade detailplaneeringute protsessi (tööstus, elamualad, puhke- ja avaliku kasutusega alad, militaarobjektid, tuulikud, sadamad jm) ning konsulteerib ja koolitab detailplaneeringute menetlust ja koostamist.

Riin Kutsar

Riin Kutsar on OÜ Hendrikson&Ko juhtiv ekspert ja keskkonna osakonna juhataja. Alates 2009. aastast omab Riin keskkonnamõju hindamise litsentsi KMH0131 ning keskkonnamõju (ja strateegilise) hindamise kogemus on tal juba 10 aastat. Viimased 5 aastat on ta tegelenud süvitsi Natura hindamistega, uurinud hindamise põhimõtteid ja kohtu praktikat nii Eestis kui mujal EL liikmesriikides.

Marili Jõesuu

Marili Jõesuu on 2005. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala ning töötanud seejärel vanemjuristina Tartu Linnavalitsuses. Viimased 3 aastat on ta spetsialiseerunud planeerimise ja ehituse valdkonna probleemidele ning olnud 2014. aastast kehtiva Tartu linna ehitusmääruse koostaja.

Kaarel Sahk

Olen Eesti Maaülikooli Maaehitus osakonna õppejõud ja õpetanud paljusid praeguseid ja tulevasi magnaate. Lisaks teen ehitu- ja kinnisvara valdkonnas kohtuekspertiis ja annan konsultatsioone. Kuulun mitmetesse Eesti (EKHÜ; EEL; EKVÜ) ja välismaa eriala organisatsioonidesse (RICS; AACE; ASCE; CMAA. Olen osalenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega ning esinenud nii EKHÜ, EKHHL; Ehituskeskuse, AB Sorainen kui ka teiste läbiviidud koolitustel. Minu kasutuses on üks paremaid Eesti erialase kirjanduse raamatukogusid. Olen juhendanud mitmeid Bch ja MSc töid.

Registreeru