Koolitus „Kinnisvara planeerimisest kasutamiseni“ Tallinnas

 
Koolitusele on oodatud kinnisvaramaaklerid ning kõik, kes omavad kinnisvara, tegelevad kinnisvara arendamise ja ehitamisega.
 
Kutsume teid osalema, et teada saada:
Kuidas välja selgitada kinnistu arengupotentsiaali ja mida on võimalik kinnistule ehitada?
Mis piirangud laskuvad kinnistul ja kuidas need mõjutavad kinnistu kasutamist? 
Kuidas on võimalik lihtsalt selgitada välja, mis kitsendused kinnistul lasuvad ja kuidas need piiravad ehitamist?
Kuidas lugeda ehitusõigust ja planeeringuid?
Mis toiminguid peab tegema, et seda kinnistule ehitusõigust? Sh teeme ülevaate erinevate tööde maksumusest. 
Kuidas on mõistlik ehitamist planeerida ning mis on ehitamise orienteeruv maksumus?
Analüüsime erinevaid maa-arendamise võimalusi.
 
Mis on ehitus-ja kasutusluba ning milleks ja kellele need on vajalikud? 
Millised on ehitus- ja kasutusloa taotlemise etapid?
Kuidas saab kinnisvaramaakler kontrollida, et hoonel on olemas ehitus- või kasutusluba?
 
Milline on ehitiste ohutuse õiguslik käsitlus?
Millised on ehitise omaniku kohustused ehitise ohutuse tagamisel? 
Millised on naaberehitiste omanike õigused uusehitiste rajamisel?
Praktilised näited.   
 
 
Koolitusel esinevad eksperdid ettevõtetest: Plaan OÜTallinna Linnavalitsus ja Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ.
 
Koolituse osalustasu on 59€, MTÜ Kinnisvaramagnaatide liikmetele 39€, vabade kohtade olemasolul kohapeal kõigile 69€.
 
Koolitusele registreerimisvormi leiate lehekülje lõpust!
Registreerimine internetis lõppeb 04 veebruar kell 21.00.

Toimumisaeg: 

06.02.2014 - 11:45 kuni 16:30

Toimumiskoht: 

EBSi õppehoone ruum 303 D (A. Lauteri 3, 10114 Tallinn)

Ajakava: 

Alates 11.45  Kogunemine

11.55-12.00  Avasõna

12.00-14.00  "Planeeringud ja ehitusõigus"- MTÜ KinnisvaraMagnaadid liige ja Plaan OÜ tegevjuht Kärt Pill

14.00-14.20  Kohvipaus

14.20-15.20 "Ehitus- ja kasutusload"- Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse nõuete osakonna jurist Jaan Lindsaar

15.25-16.25 „Ehitiste ohutus“- Kvatro Eesti Kinnisvarahalduse OÜ juhatuse liige ja jurist Andry Krass

Esinejad

Kärt Pill

MTÜ KinnisvaraMagnaadid liige Kärt Pill omab kinnisvara planeerimise magistrikraadi ja on planeeringute koostamisega ning maa-arendamise projektidega tegelenud ca 8 aastat. Samuti on ta õpetanud planeerimisalaseid aineid Eesti Maaülikoolis. Hetkel töötab Kärt planeeringute koostamise teenust pakkuva ettevõtte Plaan OÜ tegevjuhina.

Andry Krass

Andry Krass on Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ juhatuse liige ja jurist. Andry on alates 1994 aastast olnud tegutsev kinnisvara valdkonnas, alustades Eri Kinnisvara AS-is kinnisvaramaaklerina. Tänaseks on Andry olnud 15 aastat Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ juhatuse esimees ning 12 aastat Kvatro Korrashoiupartner OÜ juhatuse liige. Lisaks on ta veel Vabaõhu Soojus OÜ juhataja ja Friis Kinnisvara OÜ juhatuse liige. Avaldanud mitmeid publikatsioone ja kaitsnud TTÜ õigusteaduse magistrikraadi teemal "Korteriomandi valitsemise regulatsioon korteriomandiseaduses".

Jaan Lindsaar

Jaan Lindsaar on Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse nõuete osakonna jurist. Varem on Jaan töötanud neli aastat Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ametikohal, kus peamiseks tööülesanneteks oli detailplaneeringute, ehitus- ja kasutuslubadega seotud vaidluste lahendamine. Samuti hõlmas töö igapäevaselt menetlemisel tekkivate küsimuste lahendamist, lepingute sõlmimist ja suhtlemist kõigi menetlusosalistega. Praegune töö seisneb peamiselt kohtuvaidlustes seisukohtade kujundamises ja esindamises kohtus.

Registreeru

Korraldajad: 

Sandra Viilu

Erialaselt olen lõpetanud Eesti Maaülikooli kinnisvara planeerimise magistriõppe. Kinnisvara valdkonnas alustasin tegutsemist 2007. aastal, mil läksin esialgu ERI Kinnisvarasse praktikale ning alustasin seal ka oma kinnisvaraalast tööd maakleri/ hindaja assistendina. 2009. aastal konkursi korras kandideerisin Maa-ametisse praktikale, et sooritada magistriõppe praktika. Pärast praktika lõppu sai minust Kinnisvara haldamise osakonna vanemspetsialist. Maa-ametis puutusin kokku riigi reservmaade kinnistamisega, riigivarade müügiga, projektide kooskõlastamise, isiklike kasutusõiguste käskkirjade koostamise jm teiste menetlusdokumentide koostamisega. Alates 2010. aastast olen töötanud raamatupidaja assistendina ettevõttes AV Grupp OÜ-s 2012. aastal liitusin Domus Kinnisvaraga, kus olen nii maakler kui ka hindaja assistent.

Kontakttelefon: 

+372 5667 5713

Marju Sild

2011. aastal lõpetasin Eesti Maaülikooli bakalaureuse astme kinnisvara planeerimise eriala. Edasi jätkasin õpinguid Tartu Ülikooli geograafia osakonna magistriõppes regionaalplaneerimise suunal. Peale lõpetamist suundusin tööle planeerijana Ruumi Gruppi. Alates 2012. aastast olen tegev MTÜ Kinnisvaramagnaadid juhatuse liikmena.

Kontakttelefon: 

+372 5363 5443

Kadri Lest

2008 aastal alustasin õpinguid Eesti Maaülikoolis kinnisvara planeerimise erialal. Teisel ülikooli aastal liitusin ka MTÜ-ga KinnisvaraMagnaadid ning alates 2012 aastast olen kuulunud MTÜ KinnisvaraMagnaadid juhatusse. 2013 aastal omandasin Eesti Maaülikoolis kinnisvara planeerimise magistrikraadi, kus kaitsesin lõputöö teemal „Detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse tõlgendamine ehitusloa andmisel kohaliku omavalitsuse poole“. Magistritöö kirjutamise kõrvalt alustasin töötamist kinnisvara valdkonnas  Robinson Kinnisvaras kinnisvaramaaklerina. Nüüdseks on mu teed viinud mind kinnisvaramaakleriks Domus Kinnisvarasse.

Kontakttelefon: 

+372 5691 8256