Projekt: Koos Kujundame Linna

2010 aasta veebruarikuus said EMÜ Üliõpilasesinduse ja MTÜ KinnisvaraMagnaadid eestvedamisel Eesti Maaülikoolis kokku aktiivsed linnakasutajad, et üheskoos leida lahendusi liikumisprobleemidele Tähtvere linnaosas ja EMÜ linnakus. Eesti Maaülikooli linnaku omapära seisnebki selles, et terviklikku ülikooli linnakut ei moodustu – ülikoolihooneid eraldab Tallinn – Tartu maantee, hoonete vahel puuduvad liikumiskoridorid, raskendatud on liiklemine nii jalgsi, ratta kui ka autoga. Linnakus asuvad veel peale ülikooli hoonete ka ärihooned (Tartu Näituste messihall, A Le Coq`i õlletehas ja kontorihooned) ning elamupiirkonnad, see kõik moodustab kokku kaootilise koosluse, kus inimene ei tunneta seda keskkonda, kus ta asub. On tunne, et ülikool on koht, kus saab vaid teadmisi omandada. Liigutakse vaid loenguruumide, ühiselamu ja autoparkla vahel. Tudengitel ei ole kohta, kus suhelda oma koolikaaslastega- kohta, kus tekiks ühtekuuluvustunne, tunne, et olen oma.

Siit tekkiski mõte, et peaks leidma lahenduse, et linnak hakkaks toimima kui tervik ja kus kõik saavad koos eksiteerida - tekiks tunne, et see linnak on minu. Kõige parema lahenduse saavutamiseks oligi kohale kutsutud kõik kolm sektorit – ärisektori esindajad, kohaliku kogukonna eestkõnelejad, Tartu linnavalitsuse ametnikud ja Eesti Maaülikooli tudengid ning õppejõud. Samuti oli oma teadmisi jagama kutsutud oma eriala spetsialistid, kes rääkisid alternatiivsetest liikumisviisidest ja avalikest ruumidest. Igal sektoril oli oma nägemus linnakust, kuid kõik olid valmis leidma kompromisse, et tekiks ühtne nägemus.
Kõige suuremat erimeelsusi tekitaks Tartu Linnavalitsuse plaan, mille kohaselt rajatakse linnakut läbima uus magistraal. Uue tee eesmärk on leevendada Tartu linna liikluskoormust ja suunata linnast eemale rasketransport. Hea lahendus linnale, halb linnakule. Veel tekitas elevust A Le Coq`i kaubaauto, mis sõidab iga 10 minuti tagant edasi – tagasi läbi linnaku, tehasest lattu ja laost tehasesse. Jällegi hädavajalik õlletehasele, aga mitte nii hea linnakule. Arutelude tulemusena selgus, et kitsaskohti leidub ka teistes kohtades. Eelnevalt oli tudengite seas läbiviidud küsitlus, kus selgus, et väga palju tudengeid tuleb kooli Annelinnast, aga sealt on bussiliiklus harv ja bussiajad ei klapi loengute algusaegadega. Samuti ei ole häid rattateid linnakusse, linnakus puuduvad vabaajaveetmisvõimalused, söögikohad ja head liikumisteed hoonete vahel. Kõik probleemid ja kitsaskohad kaardistatud, asuti üheskoos lahendust leidma.

Peale mitu tundi pingsat mõttetööd töötubades jõuti tervikliku lahendusele, millega kõik võisid rahul olla. Arutelu tulemusel leiti, et Tartu Linnavalitsuse plaan rajada läbi linnaku magistraal on pigem hea, kuna suunab ka Tartu – Tallinn maanteel liiklejad linnakust eemale. Selleks, et uus tee ei hakkaks linnakut lõhkuma, tehti ettepank, et tee pannakse süvendisse ja tagatakse vaba liiklemine linnakus üle magistraali sildade abil. Veel tuli innovaatiline idee, et A Le Coq`i kaubaauto, mida hellitavalt rongiks kutsuti, võiks sõita väga aeglaselt läbi linnaku ning selle taha võiks paigaldada nn lahtine käru, kuhu tudengid võiks vajadusel peale hüpata, et liigelda erinevate hoonete vahel. Tartu Linnavalitsusele tehti juba konkreetsemad ettepanekud bussiaegade sageduse ja kellaaegade kohta, ning samuti kaardistati jalgrataste linnakusse liiklumise koridorid, mille korrashoiu peab Tartu linn võtma oma eriliseks südameasjaks. Leiti, et linnakusse oleks vaja südant – kohta, kus saaks inimesed koguneda, mõtteid vahetada, suhelda ja ka lihtsalt aega veeta. Selle tarbeks kavandati linnaku keskele suurem hoone koos aula, söögi- ja teiste vabaajaveetmise kohtadega. Samuti kujundati linnakusse valgustatud liikumiskoridorid, jalgrataste parklad ja palju muudki, et linnakust tekiks tervik.
Oli väga värskendav tõdeda, et ühe sihtgrupi nn „minu soov ja tahe“ muutus „meie sooviks“, seega konverentsi pealkiri „Koos Kujundame Linna“ õigustas ennast. Konverentsil jäi kõlama seisukoht, et me kõik saame ja oskme kaasarääkida meid ümbritseva keskkonna kujundamisel, olenemata hariduset ja kogemusest. Leiti, et linnakujundamine pole vaid arhitektide pärusmaa vaid parim lahendus sünnib koostööd linnakasutajatega. Olgem aktiivsed kaasrääkima ja ka kaasama kõiki linna kujundamisel!

Projekti meeskond on hetkel kokku panemas lõpplahendust koos kogu lähtematerjali, ettekannete ning ettepanekutega tulevase linnaku planeerimise jaoks. Üritus kujunes väga kvalitatiivseks ning professionaalseks tänu mitmekülgsetele osalejatele. Täname Eesti Maaülikooli, Tartu Linnavalitsust, Tartu Laululava, Supilinnaseltsi ning A Le Coq’i, kelle abil see üritus teostati.

Projektist

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse ja MTÜ KinnisvaraMagnaadid koostööltoimus konverents „Koos Kujundame Linna”. Projekt hõlmas Eesti Maaülikooli linnaku alasid ning eesmärgiks oli leida sellele piirkonnale, kus toimub kolme sektori koostöö, terviklahendus. Eesmärgiks oli leida alternatiivseid lahendusi, kuidas saaks liigelda segamatult nii jalgsi, jalgratta kui ka autoga, kaasa arvatud ühistransport, ja kuidas saaks koos eksisteerida. Peamiseks märksõnaks on teostatavus.