Kinnisvaramaakler

Kestvus: vähemalt 3 nädalat

Eesmärk: praktika läbinud tudeng omandab teadmised maakleritöö põhilistest osadest ning omab ettekujutust kinnisvara müügitööst

Ülesanded:

 • Tutvumine maaklerteenuse standardiga
 • Müügi- või üürihinna leidmine (koostöös kinnisvara hindajaga)
 • Müügi/üüriobjekti kohta informatsiooni kokkupanemine ja kuulutuse koostamine
 • Objekti näitamine
 • Üürilepingu koostamine
 • Maaklerlepingu koostamine
 • Üleandmis-vastuvõtmisakti koostamine
 • Notarimemo koostamine

Õpiväljundid:

Praktikakoha läbinud tudeng:

 • Omab ettekujutust kinnisvaramaakleritööst
 • Teab, millised on kinnisvara müügietapid
 • Oskab kasutada erinevaid andmebaase ja registereid objektide kohta andmete leidmiseks
 • Omab esmaseid teadmisi sellest, kuidas leida objektile müügi- või üürihind
 • Oskab koostada objektile müügiteksti
 • Teab, millistest osadest koosneb maaklerleping
 • Teab, millistest osadest koosneb üürileping
 • Teab, millised andmed tuleb esitada notarile enne tehingut

Ajavahemik: 

Mai - August