Sel sügisel esmakordselt külastavad Magnaadid Tamme Gümnaasiumi õpilasi Karjääripäeva raames. Eesmärgiks on tutvustada tulevastele üliõpilastele võimalusi kinnisvaramaailmas. Võetakse läbi valdkonnad: kinnisvara planeerimine, kinnisvara arendus, kinnisvara hindamine ja kinnisvara korrashoid.

Toimumisaeg: 

18.10.2013 - 11:00 kuni 12:50

Toimumiskoht: 

Tamme Gümnaasium

Kinnisvara arendus kui protsess hõlmab endas mitmeid valdkondi ja oskusteavet: planeerimine, hindamine, kontseptiooni ja äriplaani väljatöötamine, vahendamine, juriidilised küsimused, finantseerimine, ehitamine, projekteerimine, turustamine, ettevõtte ja projekti juhtimine jt. Kinnisvara arendamine algab oma isikliku korteri renoveerimisest ja lõppeb linnaosade, linnade arendamisest. Viimase ca 7 aasta jooksul on Eesti näinud erinevate oskustega arendajaid, kes on kujundanud siinset maastikku.

Tuuleenergia on üks taastuvenergia liikidest, mida aktiivselt ka Eestis arendatakse. Tuuleparkide arendamise üheks etapiks on planeeringu koostamine, kus tuleb arvestada erinevate keskkonna tingimuste ja sotsiaalsete aspektidega. Eesti esimene tuulepark alustas tööd Virstus 2002. aastal. Kümne aastaga on suurenenud planeeringute koostamisega seotud osapoolte teadmised ja avalikkuse teadlikkus protsessis osalemisel.

Seni on kinnisvara ostuotsuse langetamisel peetud üheks olulisemaks teguriks kaugust poest, lasteaiast ja töökohast ehk kehtib kuldreegel asukoht-asukoht-asukoht. Üha enam väärtustatakse elukoha valikul ka piirkonna sisemist energiat ehk väärtust, mida loob kogukond minu elukohas. Järjest rohkem tunnevad inimesed, et elupiirkond on nende jaoks midagi enamat kui koht kus elada. See on koht, kuhu on kogenenud erineva maailmavaadete ja põhimõtetega inimesed ning neid ühendab üks väärtus, mida tuleb hoida ja austada.

16.oktoobril 2009 aastal võtsid KVM liikmed Kärt Pill ja Liisi Ventsel osa TÜ kinnisvara rahanduse õppeainest, valgustades üliõpilasi kinnisvara planeerimise praktilisest poolest. Loengusse kutsus oma kogemusi jagama KVM auliige ja kinnisvara rahanduse õppejõud Kaia Kask.

Pooleteisetunnise loengu jooksul sai käsitletud planeerimise teoreetilisi ja filosoofilisi aspekte, millele järgnes praktiline näide 100ha maa-ala planeerimisest.

MTÜ KinnisvaraMagnaadid liikmed Kärt Pill ja Liisi Ventsel käisid 05. märtsil 2009 aastal oma teadmisi jagamas I magistri kursusele linnaplaneerimise õppeaines Eesti Maaülikoolis. Kärdi ja Liisi ülesandeks oli tudengite koostatud maa-ala visioonide kommenteerimine planeerijate pilgu läbi ning tähelepanu juhtida erinevatele lahendusvariantidele. Õppeaine teises pooles seati end erinevate planeerimisprotsessi osapoolte rolli, arutleti ja tutvustati nende huvisid.