Kes on kinnisvaramagnaadid?

Ametliku vormi sai meie tegevus 2007. aasta märtsikuus, mil asutati mittetulundusühing KinnisvaraMagnaadid, kuid idee sünniks võib pidada juba 2002. aastat. Nende aastate jooksul on sõbrunenud seltskond, kes võtab ette ühiseid üritusi, millede läbivaks teemaks on kinnisvara ja kvaliteetaeg kvaliteetseltskonnas. Meie seltskonna moodustavad kinnisvara planeerijad, arendajad, maaklerid, investorid, hindajad, haldurid ja hooldajad, ametnikud, finants- ning teiste kinnisvaraga seotud valdkondade esindajad. Meie tegevuse ja tublide liikmete vastu on huvi tundnud ka mitmed tuntud kinnisvarafirma. Oleme teinud koostööd erinevate õppeasutustega ja ettevõtetega, et läbi viia nii mitmeidki koolitusi, konverentse ja seminare.

Meie eesmärkideks on Eestis pakutava kinnisvaraalase õppe täiustamine ja kvaliteedi tõstmine ning täiendõppe korraldamine; kinnisvara puudutavatel võistlusel osalemine ning kinnisvara eriala üliõpilaste õppetöö toetamine stipendiumite kaudu. Aitame leida oma liikmetele parimad praktika- ja töökohad; panustame erinevatesse kinnisvara puudutavate õigusaktide loomesse ning oleme seadnud eesmärgiks astuda koostöösse erinevate kinnisvaraliitudega nii Eestis kui ka välismaal. Koondades erinevates kinnisvaraga seotud elualadel töötavaid inimesi vahetame pidevalt kogemusi, teadmisi ning väärtuslikke kontakte.

Meil käib töö ja vile koos. Iga üritus olgu nii hariv kui ka meelelahutuslik. Hetke tegevuse peamisteks väljunditeks on erinevate kinnisvarateemaliste koolituste ja seminaride, konverentside korraldamine ning levitada informatsiooni kinnisvaraõppe võimaluste kohta nii Eestis kui ka väljapool Eestit. Oleme võtnud endale eesmärgiks teavitada nii üliõpialasi kui ka abituriente, millised on nende võimalused kinnisvara valdkonnas. Seda eesmärki toetavad praktikute loengud, töövarju päevad ja praktikakohad.

Korra kvartalis ilmub meie enda uudiskiri, kus on võimalik teada saada, millised on edasised plaanid, mida oleme teinud ja millised on osalejate arvamus tehtu kohta.

 

Edu kinnisvaras, Teie KinnisvaraMagnaadid