Sügisseminar: Kuidas alustada oma karjääri planeerimist?

Kolmapäeval, 12.novembri 2008, toimus Eesti Maaülikooli aulas eelkõige geomaatika I kursusele suunatud seminar karjääri planeerimisest. Seminari kuulas ligi 60 osalejat- üliõpilased, õppejõud ja MTÜ liikmed.

Ettekaneid esitasid karjääri planeerimisest Kristel Lään Tartu Ülikooli karjääriteenistusest ning Karen Klandorf lõputöö kirjutamisest.